Driftinformation Bredband / Kabel-TV


Inga kända driftstörningar.

 

InformationSaknar ni TV-kanaler på er TV. Gör en ny automatisk kanalsökning.
Välj Digital + Antenn vid automatisk sökning.


TV6 Sänds nu i HD och kommer att inrikta sig mer mot sport.
Det har nu kommit till en ny TV-Kanal i nätet: MTV 00s


www.virserum.com